Pro klienta zajišťujeme:

  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
  • zastupování při jednáních a kontrolách prováděných OSSZ, FÚ, ÚP, ZP
  • zpracování sestavy čerpání dovolené
  • zpracování rekapitulace mezd včetně výplatních míst
  • zpracování ročního vyúčtování daní za zaměstnance a organizace
  • vypracování potvrzení o příjmech
  • administrativní úkony spojené se vznikem a ukončením pracovního poměru včetně dohod

Nabízíme individuální přístup a možnost zpracování přímo u klienta.