Pro klienta zajišťujeme:

  • vedení daňové evidence a účetnictví
  • účetní dohled
  • zpracování účetních závěrek
  • vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku
  • provádění účetních odpisů
  • roční výkaz organizačních složek státu
  • zpracování ročních dokladových inventur

Nabízíme individuální přístup a možnost zpracování přímo u klienta.