Pro klienta zajišťujeme:

  • optimalizace nákladů
  • sestavování rozpočtů, kalkulace
  • finanční analýza – vyhodnocení ekonomické a finanční situace firem
  • sestavení podnikatelského záměru
  • grantové poradenství
  • vyhodnocení ekonomické a finanční situace firem
  • podpora při přípravě finančních plánů
  • strategické řízení nákladů
  • zpracování návrhů a tvorba organizačních a řídících struktur firem
  • sestavení finančních plánů k projektům

Nabízíme individuální přístup a možnost zpracování přímo u klienta.